Kŕčové žily (12)

Klinika kŕčových žíl je celkom charakteristická. Diagnózu je možné stanoviť pomocou správneho vyhodnotenia anamnézy a vyšetrenia pacienta. Vyšetrenie oboch dolných končatín nahých k pásu by sa malo vykonať pri dobrom osvetlení a vzpriamenej polohe pacienta. U žien sú kŕčové žily nájdené asi dvakrát častejšie ako u mužov. Porážka pravých a ľavých dolných končatín je približne rovnaká, ale častejšie (až do 2%) je choroba obojstranná. U väčšiny pacientov (od 65 do 75%) je postihnutá veľká safénová žila, menej často (asi 95%) je pozorovaná kombinovaná expanzia systému veľkých a malých safénových žíl a iba 20-3% prípadov vykazuje zmeny v systéme malých safénových žíl.

Kŕčové žily môžu byť exprimované v rôznej miere a majú odlišnú štruktúru, čo vedie k klinickým symptómom. Je vhodné rozlíšiť štyri typy štruktúry dilatačných safénových žíl. Typ kmeňa sa vyznačuje expanziou hlavného kmeňa veľkých alebo malých safénových žíl bez výrazného rozšírenia ich prítokov. Pre voľný typ je charakteristická sieťovitá štruktúra dilatovaných žíl s mnohými vetvami. Segmentálna expanzia vetiev safénových žíl je určená v ranom štádiu vývoja choroby. Pozoruje sa zmiešaný typ s kombináciou hlavných a sypkých typov štruktúry žilovej siete. Najbežnejší typ je zmiešaný.

Klinický obraz zodpovedá štádiu choroby. Považujeme za potrebné rozlišovať medzi stupňami kompenzácie, subkompenzácie a dekompenzácie alebo štyrmi stupňami žilovej nedostatočnosti.

Prvý (I) stupeň je charakterizovaný prítomnosťou stredne ťažkých kŕčových safénových žíl pozdĺž hlavných kmeňov alebo ich vetiev bez známok chlopňovej nedostatočnosti safénových a komunikačných žíl. Pacientov môže narušiť ľahká bolesť v dolných končatinách, pocit ťažkosti, únava pri dlhodobom cvičení. Funkčné testy naznačujú uspokojivú funkciu ventilového aparátu žíl, ale prítomnosť i malého rozšírenia safénových žíl naznačuje dezorganizáciu venózneho výtoku z postihnutej končatiny. Prvý stupeň žilovej nedostatočnosti zodpovedá stupňu kompenzácie choroby.

V druhom (II) stupni sú kŕčové safénové žily sprevádzané zlyhaním ich ventilového aparátu, ktorý sa zistí funkčnými testami. Spolu s porušením venózneho výtoku sa objavuje funkčná nedostatočnosť lymfatického systému končatín, čoho dôkazom je prechodný opuch chodidla a dolnej končatiny. Edém sa objaví po dlhodobom zaťažení nôh a zmizne počas nočného alebo denného odpočinku v horizontálnej polohe. Bolesť na nohe je výraznejšia a môže byť trvalá. Druhý stupeň venóznej nedostatočnosti zodpovedá stupňu subkompenzácie choroby.

Pre tretí (III) stupeň je charakteristická výrazná varikózna expanzia safénových žíl so zlyhaním chlopne safenóznych, komunikatívnych a hlbokých žíl, čo vedie k permanentnej venóznej hypertenzii v distálnych končatinách. Posledne menovaná okolnosť, ako je uvedené vyššie, je hlavnou príčinou porúch mikrocirkulácie a rozvoja trofických zmien. Na spodnej časti nohy sa objavuje pigmentácia kože a počiatočné prejavy indukčného procesu. Opuch nôh a dolných končatín, najmä v oblasti trofických porúch, môže byť trvalý. Je to spôsobené nielen narušením venózneho výtoku, ale aj organickou léziou lymfatického systému končatiny a následkom toho aj sekundárnou lymfhostáziou. Klinické príznaky tohto stupňa sú výraznejšie, sťažnosti pacientov sú veľmi konzistentné a rôznorodé.

Nanovein  Ako liečiť kŕčové žily na nohách bez chirurga a bez chirurgického zákroku

Progresia ochorenia, rozšírenie zóny trofických zmien, výskyt dermatitídy, ekzém, vredy naznačujú vývoj extrémneho – štvrtého (IV) – stupňa žilovej nedostatočnosti. Tretí a štvrtý stupeň zodpovedajú stupňu dekompenzácie choroby. Táto fáza sa vyznačuje porušením nielen miestnej, ale aj všeobecnej hemodynamiky. Balistickou kardiografiou je možné zistiť porušenie kontraktility myokardu, ktoré sa pozoruje u 80% pacientov s dekompenzovaným ochorením.

Určenie klinického štádia alebo stupňa žilovej nedostatočnosti a typu štruktúry dilatačných safénových žíl je dôležité pre výber vhodnej liečebnej taktiky, pretože liečba má v každom prípade svoje vlastné charakteristiky a pridelenie stupňa žilovej nedostatočnosti sa javí ako veľmi dôležité pre vyšetrenie náborových pracovníkov a vojenského personálu.

Medzinárodná klasifikácia CEAR (C – klinika, E – etiológia, A – anatómia, P – patofyziológia) zohľadňuje klinické, etiologické, anatomické a morfologické a patofyziologické aspekty chronickej žilovej nedostatočnosti, ale na praktické použitie je príliš ťažkopádna, a preto sa dá použiť najmä na vyhodnotenie účinnosti rôznych metód liečby chronických žilových chorôb pri vykonávaní štandardizovaného výskumu.

Kŕčové žily sa dajú ľahko odstrániť bez chirurgického zákroku! Na tento účel mnoho Európanov používa nanoveín. Podľa fleboológov je to najrýchlejšia a najúčinnejšia metóda na odstránenie kŕčových žíl!

Nanovein je peptidový gél na liečenie kŕčových žíl. Je absolútne účinný v ktorejkoľvek fáze prejavu kŕčových žíl. Zloženie gélu obsahuje 25 výlučne prírodných, liečivých zložiek. Za pouhých 30 dní od užívania tohto lieku sa môžete zbaviť nielen príznakov kŕčových žíl, ale tiež odstrániť následky a príčinu jeho výskytu, ako aj zabrániť opätovnému rozvoju patológie.

Nanovein si môžete kúpiť na webových stránkach výrobcu.

CEAP – klasifikácia

I. Klinická klasifikácia:

Stupeň 0 – neprítomnosť príznakov ochorenia žíl počas vyšetrenia a hmatu.

Fáza 1 – telangiektázia alebo sietnicové žily.

2. fáza – kŕčové žily.

4. fáza – kožné zmeny spôsobené žilovými chorobami (pigmentácia, venózny ekzém, lipodermatoskleróza).

Fáza 5 – vyššie uvedené kožné zmeny a zahojený vred.

Fáza 6 – vyššie uvedené kožné zmeny a aktívny vred.

II. Etiologická klasifikácia:

Vrodená choroba (EÚ).

Primárne ochorenie (EP) s neznámou príčinou.

Sekundárne ochorenie (ES) so známou príčinou: posttrombotické, posttraumatické atď.

III. Anatomická klasifikácia:

segment Povrchové žily (AS):

1 – telangiektázia, sietnice

– veľká (dlhá) saphenous žila (GSV):

4 – malá (krátka) saphenous žila (LSV)

5 – kmeň bez žíl

Hlboké žily (HELL):

6 – dolná dutina

10 – panvové – gonadálne, široké väzivo maternice atď.

15 – žily dolnej končatiny – predná a zadná holenná kosť, vláknitá (všetky spárované)

16 – sval – teľa, chodidlo atď.

Perforovacie žily (AR):

IV. Patofyziologická klasifikácia:

Reflux + obštrukcia (PR, O).

V. Klinická stupnica (bodovanie):

0 – neprítomnosť; 1 – mierny, nevyžadujúci lieky proti bolesti; 2 – silné, vyžadujúce lieky proti bolesti

0 absencia; 1 – mierny / mierny; 2 – výrazný

Nanovein  Bolesť nôh a opuchy nôh a liečba u žien

0 – neprítomnosť; 1 – mierny / stredný; 2 – silný

0 – neprítomnosť; 1 – lokalizovaný; 2 – spoločné

0 – neprítomnosť; 1 – lokalizovaný; 2 – spoločné

veľkosť (najväčší vred)

0 – neprítomnosť; Priemer 1 – 2 cm

0 – neprítomnosť; 1 – 3 mesiace

0 – neprítomnosť; 1 – raz; 2 – opakovane

0 – neprítomnosť; 1 – slobodný; 2 – viacnásobné.

VI. Stupnica zdravotného postihnutia:

0 – asymptomatický priebeh choroby;

1 – prítomnosť príznakov choroby, pacient je schopný tela a nemá pomoc bez finančných prostriedkov;

2 – pacient môže pracovať 8 hodín iba pri používaní podporných zariadení;

3 – pacient je nespôsobilý, aj keď používa podporné zariadenia.

Klinická časť klasifikácie CEAP je založená na objektívnom obraze chronických žilových chorôb (štádiá 0 až 6), ktorý je v prípade asymptomatického priebehu doplnený indexom „A“ (napríklad SZ, A), a za prítomnosti príznakov indexom „S“ (napríklad C6, S). V ťažkom štádiu ochorenia sa môžu pozorovať všetky alebo niektoré symptómy charakteristické pre predchádzajúce štádiá. V dôsledku liečby sa môže klinický obraz zmeniť a potom by sa mal skontrolovať štádium ochorenia.

Základom pre kvantitatívne hodnotenie dysfunkcie žilovej končatiny sú tri samostatné stupnice: anatomická (III), v ktorej sú uvedené anatomické segmenty, z ktorých každý sa hodnotí v jednom bode; stupnica klinického (V) a postihnutia (VI). Patofyziologická charakteristika lézie je založená na ultrazvukových údajoch.

Vybrané prednášky z angiológie. EP Kohan, I.K. Zavarina

Odporúča sa zvážiť kliniku trombózy hlbokých žíl končatiny podľa segmentov lézie, pretože v každom prípade existujú zvláštnosti venóznych hemodynamických porúch, ktoré určujú klinický obraz choroby.

Cievna šva je základom vaskulárnej chirurgie. NN Burdenko napísal: „Ak z fyziologického hľadiska vyhodnotíme všetky naše chirurgické zákroky, potom patrí operácia vaskulárneho stehu k jednému z prvých miest.“ Šev aplikovaný na stenu cievy sa nazýva cievny. Môže byť c.

Použitie moderných inštrumentálnych metód významne rozšírilo diagnostické schopnosti lekára, čo umožnilo hlbšiu analýzu a posúdenie povahy a priebehu patologického procesu, a čo je najdôležitejšie, odhalenie vaskulárnych porúch v skorých štádiách choroby, keď sa nevyjadrujú klinické príznaky.

Chirurgická korekcia srdcových chlopní vrátane implantácie chlopne je pomerne bežná metóda liečby. Operovaní pacienti musia v mieste bydliska pravidelne sledovať kardiológa alebo s jeho účasťou. Zároveň sú ambulantní lekári, vrátane kardiológov, poddimenzovaní.

Liečba pľúcnej embólie je náročná. Ochorenie sa vyskytuje neočakávane, rýchlo postupuje, v dôsledku čoho má lekár k dispozícii minimálny čas na stanovenie taktiky a spôsobu liečby pacienta. Po prvé, neexistujú žiadne štandardné režimy liečby pľúcnej embólie. Výber metódy je určený lokalizáciou.

Akútne poruchy mezenterického obehu sú jedným z najzávažnejších a nedostatočne študovaných ochorení, s ktorými sa často musíte stretnúť v klinickej praxi. Úmrtnosť na túto chorobu zostáva vysoká – 85 – 100%. Počet úmrtí na infarkt čreva presahuje počet úmrtí okolo.

Všetky existujúce metódy liečby kŕčových žíl možno rozdeliť do štyroch skupín:
1. Chirurgické metódy.
2. Liečba flebosklerózy.
3. Kombinované ošetrenie.
4. Konzervatívne liečenie.

Lagranmasade Slovensko